Unsere Logos seit Geschäftsgründung 1954 bis heute

Firmengründer Eberhard Kirsch

Firmengründer  
Fotografenmeister Eberhard Kirsch

1954

Foto Kirsch Logo 1954
hcohzeitsbild 1957

1957

Foto Kirsch Logo 1957
hochzeitsfoto 1969

1969

Logo 1969
hochzeitsfoto 1978

1978

Logo 1978
Hochzeitsfoto 1980

1980

logo 1980
Andreas Kirsch 1983

Geschäftsübernahme
Fotografenmeister Andreas Kirsch

1983

Logo 1983
Hochzeistfoto 2000

2000

logo 2000
60 Jahre Collage

2014

Logo Foto Kirsch 2014